Připojit se k probíhající schůzce ve skupinovém prostoru

1

Na domovské obrazovce řekněte " Skupina".

Všechny probíhající schůzky jsou zobrazeny.

2

Řekněte Vyberte položku a číslo vedle schůzky, ke které se chcete připojit.

3

Řekni Join Call.

Připojit se k naplánované schůzce

Oznámení se zobrazí v horní části obrazovky před plánovaným zahájením schůzky.

  • Řekněte " Připojit se k hovoru" a připojte se ke schůzce dříve.

  • Řekněte Ignorovat hovor pro zamítnutí oznámení.

Před plánovaným zahájením schůzky se vedle místa nebo jména osoby zobrazí také časovač odpočítávání:

Připojit se ke schůzkám, které nejsou spojeny s prostorem

Můžete se také připojit k osobním zasedacím místnostem (PMR) nebo zasedacím místnostem pro spolupráci (CMR), ke kterým jste byli pozváni.

1

Na domovské obrazovce řekněte Schůzky.

Zobrazí se všechny probíhající a nadcházející schůzky.

2

Řekněte Vyberte položku a číslo vedle schůzky, ke které se chcete připojit.

3

Řekni Join Call.