Připojení k probíhající schůzce ve skupinovém prostoru

1

Na domovské obrazovce řekněte Skupina.

Zobrazí se všechny probíhající schůzky.

2

Řekněte Vybrat položku a číslo vedle schůzky, ke které se chcete připojit.

3

Řekněte Připojit se khovoru .

Připojení k naplánované schůzce

Oznámení se zobrazí v horní části obrazovky před plánovaným zahájením schůzky.

  • Řekněte Připojit se k hovoru a připojte se ke schůzce dříve.

  • Chcete-li oznámení zavřít, řekněte Ignorovat hovor.

Před plánovaným zahájením schůzky se vedle prostoru nebo jména osob zobrazí také časovač odpočítávání:

Připojení ke schůzkám nepřidružená k prostoru

Můžete se také připojit ke schůzkám osobní zasedací místnosti (PMR) nebo zasedací místnosti pro spolupráci (CMR), ke které jste byli pozváni.

1

Na domovské obrazovce řekněte Schůzky.

Zobrazí se všechny probíhající a nadcházející schůzky.

2

Řekněte Vybrat položku a číslo vedle schůzky, ke které se chcete připojit.

3

Řekněte Připojit se khovoru .