1

Докоснете своя профилна снимка и след това изберете Настройки > генерал .

2

Включете Отворете интернет връзки в Safari превключете.