1

Докоснете снимката на потребителския си профил, след което изберете Настройки > Общи .

2

Включете отваряне на уеб връзки в Safari превключване.