1

Tik op profielfoto en selecteer Instellingen > Algemeen.

2

Schakel de schakelaar Webkoppelingen openen in Safari in.