1

Dodirnite sliku profila, a zatim izaberite stavku > opšte.

2

Uključite preklopnik "Otvorene veb veze" u pregledaču Safari .