1

הקש על תמונת הפרופיל שלך , ולאחר מכן בחר הגדרות > כללי .

2

הפעל את קישורי האינטרנט הפתוחים בלחצן דו-מצבי של Safari.