1

Trykk på din profilbilde , og velg deretter Innstillinger > Generelt .

2

Slå på Åpne nettkoblinger i Safari veksle.