1

Klepnite na svoje profilový obrázok a potom vyberte nastavenie > generál .

2

Zapnite Otvorte webové odkazy v prehliadači Safari prepnúť.