1

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > ogólne .

2

Włącz przełącznik Otwórz łącza sieci Web w przeglądarce Safari.