1

Dotknij zdjęcia profilowego , a następnie wybierz Ustawienia > Ogólne .

2

Włącz przełącznik Otwórz łącza internetowe w Safari .