Ниска разделителна способност по време на споделяне на презентация в CMR среща

Ниска разделителна способност по време на споделяне на презентация в CMR среща.

Презентацията, споделена в CMR среща, е с ниско качество, когато се споделя чрез кабел на дисплея от TelePresence EndPoint.

Лошо качество в многоточкова видеоконференция по време на споделяне на презентация в CMR среща.

Този проблем може да възникне, когато настройките за Качество на предаване на презентацията на конференцията и Качество на източника на видео вход в многоточкова видеоконференция посочат дали да се даде приоритет на висока кадрова честота или на висока разделителна способност, от източникът на презентация.

Като администратор, работещ по настройката и конфигурацията на крайната точка на TelePresence. Важно е да разберете кой видео входен източник се използва за споделяне на съдържание, за да сте сигурни, че един видео вход е настроен за острота, а другите видео входни източници са предназначени за камери (Например: основно видео 1 и основно видео 2, които могат да се използват в някои среди за превключване между различни изгледи за стаята) трябва да бъдат настроени за движение.

Качество на презентацията на конференцията:

Тази конфигурация се прилага за видео системи, които използват вградената функция MultiSite (по избор) за хостване на многоточкова видеоконференция. Когато отдалечен потребител сподели презентация, видео системата (кодек) ще прекодира презентацията и ще я изпрати на другите участници в многоточковата конференция. Настройката RelayQuality указва дали да се даде приоритет на висока честота на кадрите или на висока разделителна способност за източника на презентация.

Входният видео източник, отговорен за качеството на релето на презентацията, трябва да бъде настроен за острота.

Качество на източника на видео вход:

При кодиране и предаване на видео ще има компромис между висока резолюция и висока кадрова честота. За някои видео източници е по-важно да предават висока кадрова честота, отколкото висока разделителна способност и обратно. Настройката Качество указва дали да се даде приоритет на висока кадрова честота или на висока разделителна способност за даден източник.

Входният видео източник, отговорен за видеото, трябва да бъде настроен за движение.

  • движение: Дава възможно най-високата кадрова честота. Използва се, когато има нужда от по-високи кадрови честоти, обикновено когато присъстват голям брой участници или когато има много движение в картината.
  • Острота: Дава най-високата възможна резолюция. Използва се, когато искате най-високо качество на детайлни изображения и графики.

Забележка: Трябва да сте администратор за кодека, за да направите горните системни промени, като отидете на страницата Системна конфигурация в уеб интерфейса на кодека.

За повече информация вижте системния кодек Cisco TelePresence Ръководство на администратора на: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Настройки на конференцията: Страница 69
  • Видео настройки: Страница 109

Беше ли полезна тази статия?