Ниска разделителна способност по време на споделяне на презентация в събрание на CMR

Ниска разделителна способност по време на споделяне на презентация в събрание на CMR.

Презентацията, споделена в СЪБРАНИЕ НА CMR, е с ниско качество, когато се споделя чрез дисплейен кабел от Крайна точка на TelePresence.

Лошо качество в многоточкова видеоконференция по време на споделяне на презентация в СЪБРАНИЕ НА CMR.

Този проблем може да възникне, когато качеството на релето на презентацията на конференцията и настройките за качество на източника на въвеждане на видео в многоточкова видеоконференция задайте дали да се даде приоритет на висока честота на кадрите или на висока разделителна способност, от източника на презентацията.

Като администратор, работейки върху настройката и конфигурацията на Крайната точка на TelePresence. Важно е да разберете, кой източник на видео вход се използва за споделяне на съдържание, за да се уверите, че един вход за видео е настроен за рязкост, а другите източници на видео вход, които са предназначени за фотоапарати (Например: основно видео 1 и основно видео 2, което може да се използва в някои среди, за да превключвате между различни изгледи за стаята) трябва да бъдат настроени за движение.

Качество на релето за презентация на конференцията:

Тази конфигурация се отнася за видео системи, които използват вградената функция MultiSite (по избор), за да хоства мултиточкова видеоконференция. Когато отдалечен потребител споделя презентация, видеосистемата (кодека) ще транскодира презентацията и ще я изпрати на останалите участници, в многоточковата конференция. Настройката RelayQuality указва дали да се даде приоритет на висока кадрова честота или на висока разделителна способност за източника на презентация.

Входният източник на видео, отговорен за качеството на релето за презентация, трябва да бъде зададен за рязкост.

Качество на източника на въвеждане на видео:

При кодиране и предаване на видео ще има компромис между висока разделителна способност и висока кадрова честота. За някои видео източници е по-важно да се предава висока кадрова честота, отколкото висока разделителна способност, и обратно. Настройката "Качество" указва дали да се даде приоритет на висока кадрова честота или на висока разделителна способност, за даден източник.

Входният източник на видео, отговорен за видеото, трябва да бъде настроен за движение.

  • Движение: Дава възможно най-висока кадрова честота. Използва се, когато има нужда от по-високи кадри, обикновено когато голям брой участници присъстват или когато има много движение в картината.
  • Рязкост: Дава възможно най-висока резолюция. Използва се, когато искате най-високо качество на подробни изображения и графики.

Забележка: Трябва да сте Администратор за кодека, да направите горните промени в системата, като отидете на страницата "Конфигурация на системата" на уеб интерфейса на кодека.

За повече информация вижте ръководството cisco telePresence system codec администратор на: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Настройки на конференцията: Страница 70
  • Настройки на видеоклипа: 109

Беше ли полезна тази статия?