Nízké rozlišení během sdílení prezentace na schůzce CMR

Nízké rozlišení během sdílení prezentace na schůzce CMR.

Prezentace sdílená ve schůzce CMR je nekvalitní, pokud je sdílena prostřednictvím zobrazovacího kabelu z endpointu TelePresence.

Špatná kvalita vícebodové videokonference během sdílení prezentace na schůzce CMR.

K tomuto problému může dojít, když nastavení relé konferenční prezentace a kvalita zdroje vstupu videa ve vícebodové videokonferenci určují, zda má být ze zdroje prezentace upřednostňován vysoký kmitočet snímků nebo vysoké rozlišení.

Jako správce pracujete na nastavení a konfiguraci koncového bodu TelePresence. Je důležité zjistit, který zdroj vstupu videa se používá pro sdílení obsahu, abyste se ujistili, že jeden video vstup je nastaven na ostrost a další vstupní zdroje videa, které jsou určeny pro kamery (Například: hlavní video 1 a hlavní video 2, které lze v některých prostředích použít k přepínání mezi různými pohledy na místnost), by mělo být nastaveno do pohybu.

Kvalita konferenční prezentace Relay:

Tato konfigurace se vztahuje na videosystémy, které k pořádání vícebodové videokonference používají vestavěnou funkci MultiSite (volitelně). Když vzdálený uživatel sdílí prezentaci, videosystém (kodek) překóduje prezentaci a odešle ji ostatním účastníkům vícebodové konference. Nastavení RelayQuality určuje, zda má být prioritou vysoká snímková frekvence nebo vysoké rozlišení pro zdroj prezentace.

Zdroj vstupu videa odpovědný za kvalitu relé prezentace musí být nastaven na ostrost.

Kvalita zdroje vstupu videa:

Při kódování a přenosu videa dojde k kompromisu mezi vysokým rozlišením a vysokou snímkovou frekvencí. U některých zdrojů videa je důležitější přenášet vysokou snímkovou frekvenci než vysoké rozlišení a naopak. Nastavení Kvalita určuje, zda má být pro daný zdroj upřednostňován vysoký kmitočet snímků nebo vysoké rozlišení.

Zdroj vstupu videa odpovědný za video musí být uveden do pohybu.

  • Pohyb: Poskytuje nejvyšší možnou snímkovou frekvenci. Používá se, když je potřeba vyšší snímkové frekvence, obvykle když je přítomen velký počet účastníků nebo když je na obrázku hodně pohybu.
  • Bystrost: Poskytuje nejvyšší možné rozlišení. Používá se, pokud chcete nejvyšší kvalitu detailních obrázků a grafiky.

Poznámka: Musíte být správcem kodeku, abyste mohli provést výše uvedené systémové změny, a to tak, že na stránce Konfigurace systému ve webovém rozhraní kodeku.

Další informace naleznete v průvodci správcem kodeku systému Cisco TelePresence na adrese: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Nastavení konference: Strana 69
  • Nastavení videa: Strana 109

Byl tento článek užitečný?