Nízké rozlišení během sdílení prezentace na schůzce CMR

Nízké rozlišení během sdílení prezentace na schůzce CMR.

Prezentace sdílená ve schůzce CMR je nízké kvality, pokud je sdílena prostřednictvím zobrazovacího kabelu z koncového bodu TelePresence.

Špatná kvalita vícebodové videokonference během sdílení prezentace ve schůzce CMR.

K tomuto problému může dojít, pokud nastavení Kvalita přenosu prezentace konference a Kvalita vstupního zdroje videa ve vícebodové videokonferenci určuje, zda má být upřednostněna vysoká obnovovací frekvence nebo vysoké rozlišení ze zdroje prezentace.

Jako správce pracuji na nastavení a konfiguraci koncového bodu TelePresence. Je důležité zjistit, který vstupní zdroj videa se používá pro sdílení obsahu, abyste se ujistili, že jeden vstup videa je nastaven na ostrost a ostatní vstupní zdroje videa, které jsou určeny pro kamery (například: hlavní video 1 a hlavní video 2, které lze v některých prostředích použít k přepínání mezi různými pohledy na místnost) by měly být nastaveny na pohyb.

Kvalita konferenčního prezentačního relé:

Tato konfigurace platí pro videosystémy, které používají integrovanou funkci MultiSite (volitelné) k hostování vícebodové videokonference. Když vzdálený uživatel sdílí prezentaci, videosystém (kodek) překóduje prezentaci a odešle ji ostatním účastníkům ve vícebodové konferenci. Nastavení RelayQuality určuje, zda má být zdroji prezentace upřednostněn vysoký kmitočet snímků nebo vysoké rozlišení.

Vstupní zdroj videa zodpovědný za kvalitu relé prezentace musí být nastaven na ostrost.

Kvalita vstupního zdroje videa:

Při kódování a přenosu videa dojde ke kompromisu mezi vysokým rozlišením a vysokou snímkovou frekvencí. U některých zdrojů videa je důležitější přenášet vysokou snímkovou frekvenci než vysoké rozlišení a naopak. Nastavení Kvalita určuje, zda má být pro daný zdroj upřednostněna vysoká snímková frekvence nebo vysoké rozlišení.

Vstupní zdroj videa zodpovědný za video musí být nastaven na pohyb.

  • Pohyb: Poskytuje nejvyšší možnou snímkovou frekvenci. Používá se, když je potřeba vyšší snímkové frekvence, obvykle když je přítomen velký počet účastníků nebo když je v obraze hodně pohybu.
  • Bystrost: Poskytuje nejvyšší možné rozlišení. Používá se, když chcete nejvyšší kvalitu detailních obrázků a grafiky.

Poznámka: Chcete-li provést výše uvedené změny systému, musíte být správcem kodeku tím, že přejdete na stránku Konfigurace systému ve webovém rozhraní kodeku.

Další informace naleznete v příručce Cisco TelePresence System Codec Administrator na adrese: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Nastavení konference: Stránka 69
  • Nastavení videa: Stránka 109

Byl tento článek užitečný?