Låg upplösning under presentationsdelning i ett CMR-möte

Låg upplösning under presentationsdelning i ett CMR-möte.

Presentationen som delas i ett CMR-möte är av låg kvalitet när den delas via en skärmkabel från en TelePresence EndPoint.

Dålig kvalitet i en multipoint videokonferens under presentationsdelning i ett CMR-möte.

Det här problemet kan uppstå när kvaliteten på konferenspresentationen och kvalitetsinställningarna för videoindatakälla i ett multipoint videokonferens anger om man ska prioritera hög bildfrekvens eller hög upplösning från presentationskällan.

Som administratör arbetar du med att TelePresence konfiguration och konfiguration av slutpunkter. Det är viktigt att ta reda på vilken videoinspelningskälla som används för innehållsdelning, för att säkerställa att en videoinmatning är inställd för skärpa och de andra videoingången källor som är avsedda för kameror (till exempel: huvudvideo 1 och huvudvideo 2, som kan användas i vissa miljöer för att växla mellan olika vyer för rummet) bör ställas in för rörelse.

Kvalitet på konferenspresentationen Relä:

Denna konfiguration gäller för videosystem som använder den inbyggda MultiSite-funktionen (valfritt) för att vara värd för ett videokonferens. När en fjärranvändare delar en presentation kodar videosystemet (codec) om presentationen och skickar den till de andra deltagarna i multipointkonferensen. Inställningen RelayQuality anger om hög bildfrekvens eller hög upplösning ska prioriteras för presentationskällan.

Den videoinspelningskälla som ansvarar för presentationsreläkvalitet måste ställas in för skärpa.

Videoingångskälla kvalitet:

Vid kryptering och överföring av video kommer en avkodning att ske mellan hög upplösning och hög bildfrekvens. För vissa videokällor är det viktigt att överföra hög bildfrekvens än hög upplösning, och vice versa. Kvalitetsinställningen anger om hög bildfrekvens eller hög upplösning ska prioriteras för en viss källa.

Den videoingångskälla som ansvarar för video, måste ställas in för rörelse.

  • Rörelse: Ger högsta möjliga bildrutefrekvens. Det används när det behövs högre bildfrekvenser, vanligtvis när ett stort antal deltagare är närvarande eller när bilden har mycket rörelse.
  • Skärpa: Ger högsta möjliga upplösning. Det används när du vill ha högsta kvalitet på detaljerade bilder och grafik.

Obs! Du måste vara administratör för codec:en för att göra systemändringarna ovan genom att gå till sidan Systemkonfiguration i codec-webbgränssnittet.

Mer information finns i Cisco TelePresence System Codec Administrator guide på: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Konferensinställningar: Sida 69
  • Videoinställningar: Sida 109

Var den här artikeln användbar?