Niska rezolucija tokom deljenja prezentacije na CMR sastanku

Niska rezolucija tokom deljenja prezentacije na CMR sastanku.

Prezentacija koja se deli na CMR sastanku je lošeg kvaliteta, kada se deli preko displej kabla sa TelePresence EndPointa.

Loš kvalitet u video konferenciji sa više tačaka tokom deljenja prezentacije na CMR sastanku.

Ovaj problem se može pojaviti kada se u podešavanjima kvaliteta releja prezentacije i kvaliteta video ulaza na video konferenciji sa više tačaka odrede da li dati prednost velikoj brzini kadra ili visokoj rezoluciji, iz izvora prezentacije.

Kao administrator, radim na TelePresence Endpoint podešavanju i konfiguraciji. Važno je da shvatite koji se video ulazni izvor koristi za deljenje sadržaja, kako biste bili sigurni da je jedan video ulaz podešen na oštrinu, a drugi video ulazni izvori koji su namenjeni kamerama (na primer: glavni video 1 i glavni video 2, koji se mogu koristiti u nekim okruženjima za prebacivanje između različitih pogleda za prostoriju) treba podesiti za pokret.

Kvalitet prezentacije konferencije:

Ova konfiguracija se odnosi na video sisteme koji koriste ugrađenu funkciju MultiSite (opcionalno) za organizovanje video konferencije sa više tačaka. Kada udaljeni korisnik deli prezentaciju, video sistem (kodek) će transkodirati prezentaciju i poslati je ostalim učesnicima, na konferenciji sa više tačaka. Podešavanje RelayQuality određuje da li dati prednost velikom broju sličica ili visokoj rezoluciji za izvor prezentacije.

Izvor video ulaza odgovoran za kvalitet prezentacije releja mora biti podešen na oštrinu.

Kvalitet izvora ulaza video snimka:

Prilikom kodiranja i emitovanja video zapisa, doći će do kompromisa između visoke rezolucije i visokog broja sličica u sekundi. Za neke video izvore, važnije je prenositi veliku brzinu kadrova nego visoku rezoluciju, i obrnuto. Podešavanje kvaliteta određuje da li dati prednost velikom broju sličica u sekundi ili visokoj rezoluciji, za dati izvor.

Izvor video ulaza odgovoran za video, mora biti postavljen za pokretanje.

  • Prijedlog: Daje najveći mogući broj sličica u sekundi. Koristi se kada postoji potreba za većim brzinama kadra, obično kada je prisutan veliki broj učesnika ili kada postoji mnogo kretanja na slici.
  • Oštrina: Daje najveću moguću rezoluciju. Koristi se kada želite najkvalitetnije detaljne slike i grafike.

Napomena: Morate da budete administrator za kodek, da biste izvršili gorenavedene sistemske promene tako što ćete otići na stranicu Sistemske konfiguracije na veb interfejsu kodek-a.

Za više informacija pogledajte uputstvo za administratora Cisco TelePresence System Codec na: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Podešavanja konferencije: Strana 69
  • Podešavanja video snimka: Strana 109

Da li je ovaj članak bio koristan?