Slaba rezolucija tokom deljenja prezentacije na CMR sastanku

Slaba rezolucija tokom deljenja prezentacije u CMR sastanku.

Prezentacija koja se deli na CMR sastanku je slabog kvaliteta, kada se deli preko kabla za prikaz iz krajnjegpointa telePresence.

Loš kvalitet na video konferenciji sa više tačaka tokom deljenja prezentacija na CMR sastanku.

Do ovog problema može doći kada postavke kvaliteta prenosa prezentacije konferencije i kvaliteta izvora video zapisa na video konferenciji sa više tačaka navedu da li da daju prioritet visokoj brzini okvira ili visokoj rezoluciji, iz izvora prezentacije.

Kao administrator, rad na podešavanju i konfiguraciji krajnje tačke telePresence. Važno je da otkrijete koji se izvor unosa video zapisa koristi za deljenje sadržaja, da biste se uverili da je jedan video ulaz podešen za oštrinu, a drugi izvore video ulaza koji su namenjeni kamerama (Na primer: glavni video 1 i glavni video 2, koji se u nekim okruženjima može koristiti za prebacivanje između različitih prikaza za prostoriju) treba da se pokrene.

Kvalitet releja prezentacije konferencije:

Ova konfiguracija se primenjuje na video sisteme koji koriste ugrađenu multiSite funkciju (opcionalno) za hostovanje video konferencije sa više tačaka. Kada udaljeni korisnik deli prezentaciju, video sistem (kodek) će transkodirati prezentaciju i poslati je ostalim učesnicima, na konferenciji sa više tačaka. Postavka "RelayQuality" određuje da li dati prioritet visokoj brzini okvira ili visokoj rezoluciji za izvor prezentacije.

Izvor video ulaza odgovoran za kvalitet releja prezentacije, mora biti postavljen za oštrinu.

Kvalitet izvora unosa video zapisa:

Prilikom kodiranja i prenosa video zapisa, doći će do razmene između visoke rezolucije i visoke stope okvira. Za neke video izvore je važnije da prenose visoku brzinu okvira nego visoku rezoluciju i obrnuto. Postavka kvaliteta određuje da li dati prioritet visokoj brzini okvira ili visokoj rezoluciji za dati izvor.

Izvor video ulaza odgovoran za video, mora biti postavljen za kretanje.

  • Pokretu: Daje najveću moguću brzinu okvira. Koristi se kada postoji potreba za većim brzinama okvira, obično kada je prisutan veliki broj učesnika ili kada na slici postoji veliki broj kretanja.
  • Oštrina: Daje najvišu moguću rezoluciju. Koristi se kada želite najviši kvalitet detaljnih slika i grafika.

Napomena: Potrebno je da budete administrator kodeka, da biste napravili gorenavedene sistemske promene tako što ćete ići na stranicu "Konfiguracija sistema" na Veb interfejsu kodeka.

Više informacija potražite u vodiču "Cisco TelePresence System Codec Administrator" na: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Postavke konferencije: Stranica 69
  • Postavke video zapisa: Strana 109

Da li je ovaj članak bio koristan?