Lav oppløsning under presentasjonsdeling i et CMR-møte

Lav oppløsning under presentasjonsdeling i et CMR-møte.

Presentasjon som deles i et CMR-møte er av lav kvalitet, når de deles via en skjermkabel fra et TelePresence EndPoint.

Dårlig kvalitet i en flerpunkts videokonferanse under presentasjonsdeling i et CMR-møte.

Dette problemet kan oppstå når Conference Presentation Relay Quality og Video Input Source Quality-innstillingene i en flerpunkts videokonferanse angir om høy bildefrekvens eller høy oppløsning skal prioriteres, fra presentasjonskilden.

Som administrator jobber du med TelePresence Endpoint-oppsett og konfigurasjon. Det er viktig å finne ut hvilken videoinngangskilde som brukes for innholdsdeling, for å sikre at én videoinngang er satt for skarphet og de andre videoinngangskildene som er beregnet på kameraer (for eksempel: hovedvideo 1 og hovedvideo 2, som kan brukes i enkelte miljøer for å veksle mellom ulike visninger for rommet) bør settes for bevegelse.

Konferansepresentasjonsrelékvalitet:

Denne konfigurasjonen gjelder for videosystemer som bruker den innebygde MultiSite-funksjonen (valgfritt) for å være vert for en flerpunkts videokonferanse. Når en ekstern bruker deler en presentasjon, vil videosystemet (kodeken) omkode presentasjonen og sende den til de andre deltakerne i flerpunktskonferansen. RelayQuality-innstillingen spesifiserer om høy bildefrekvens eller høy oppløsning skal prioriteres for presentasjonskilden.

Videoinndatakilden som er ansvarlig for presentasjonsrelékvaliteten, må stilles inn for skarphet.

Videoinndatakildekvalitet:

Ved koding og overføring av video vil det være en avveining mellom høy oppløsning og høy bildefrekvens. For noen videokilder er det viktigere å overføre høy bildefrekvens enn høy oppløsning, og omvendt. Innstillingen Kvalitet angir om høy bildefrekvens eller høy oppløsning skal prioriteres for en gitt kilde.

Videoinndatakilden som er ansvarlig for video, må stilles inn for bevegelse.

  • Bevegelse: Gir høyest mulig bildefrekvens. Den brukes når det er behov for høyere bildefrekvenser, typisk når et stort antall deltakere er tilstede eller når det er mye bevegelse i bildet.
  • Skarphet: Gir høyest mulig oppløsning. Den brukes når du vil ha den høyeste kvaliteten på detaljerte bilder og grafikk.

Merk: Du må være administrator for kodeken for å gjøre systemendringene ovenfor ved å gå til siden Systemkonfigurasjon på kodekens nettgrensesnitt.

For mer informasjon se Cisco TelePresence System Codec Administratorveiledning på: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Konferanseinnstillinger: Side 69
  • Videoinnstillinger: Side 109

Var denne artikkelen nyttig?