Lav oppløsning under presentasjonsdeling i et CMR-møte

Lav oppløsning under presentasjonsdeling i et CMR-møte.

Presentasjonen som deles i et CMR-møte, er av lav kvalitet når den deles via en skjermkabel fra et TelePresence EndPoint.

Dårlig kvalitet i en videokonferanse med flere punkter under presentasjonsdeling i et CMR-møte.

Dette problemet kan oppstå når Relékvalitet for konferansepresentasjon og Kildekvalitet for videoinndata-innstillingene i en flerpunkts videokonferanse spesifiserer om høy bildefrekvens eller høy oppløsning skal prioriteres fra presentasjonskilden.

Som administrator jobber du med TelePresence Endepunkt-oppsett og -konfigurasjon. Det er viktig å finne ut hvilken videoinngangskilde som brukes til innholdsdeling, for å sikre at en videoinngang er innstilt for skarphet og de andre videoinngangskildene, som er beregnet på kameraer (for eksempel: hovedvideo 1 og hovedvideo 2, som kan brukes i noen omgivelser for å veksle mellom forskjellige visninger for rommet) bør være innstilt for bevegelse.

Kvalitet på relé for konferansepresentasjon:

Denne konfigurasjonen gjelder for videosystemer som bruker den innebygde MultiSite-funksjonen (valgfri) til å være vert for en videokonferanse med flere punkter. Når en ekstern bruker deler en presentasjon, vil videosystemet (kodeken) kode presentasjonen og sende den til de andre deltakerne i flerpunktskonferansen. Innstillingen RelayQuality angir om du vil prioritere høy bildefrekvens eller høy oppløsning for presentasjonskilden.

Videoinngangskilden som er ansvarlig for presentasjonsrelékvaliteten, må stilles inn for skarphet.

Kvalitet på videoinndatakilde:

Ved koding og overføring av video vil det være en avveiing mellom høy oppløsning og høy bildefrekvens. For noen videokilder er det viktigere å overføre høy bildefrekvens enn høy oppløsning, og omvendt. Kvalitetsinnstillingen angir om du vil prioritere høy bildefrekvens eller høy oppløsning for en gitt kilde.

Videoinngangskilden som er ansvarlig for video, må stilles inn for bevegelse.

  • Bevegelse: Gir høyest mulig bildefrekvens. Den brukes når det er behov for høyere bildefrekvenser, vanligvis når et stort antall deltakere er til stede, eller når det er mye bevegelse i bildet.
  • Skarphet: Gir høyest mulig oppløsning. Den brukes når du vil ha den høyeste kvaliteten på detaljerte bilder og grafikker.

Merk: Du må være administrator for kodeken for å utføre systemendringene ovenfor ved å gå til Systemkonfigurasjon-siden i kodekens nettgrensesnitt.

For mer informasjon se veiledningen for kodekadministrator for Cisco TelePresence System på: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/profile-series/tc6/administration_guide/profile-c60-c40-and-codec-c60-c40-administrator-guide-tc63.pdf
  • Innstillinger for konferanse: Side 69
  • Videoinnstillinger: Side 109

Var denne artikkelen nyttig?