Размерът на изтегления MP4 запис е различен от размера, показан на сайта на Webex

MP4 размер на записа

Размерът на изтегления MP4 запис е различен от размера, показан на сайта на Webex.

Размерът на записа, показан под Моите записи, не съвпада след изтеглянето на MP4 записа.

Има несъответствие в размера на изтеглените MP4 записи спрямо размера, показан под My Webex файлове.

Решение:

Размерът на изтегления MP4 запис е различен от размера, показан на сайта на Webex, тъй като действително съхранените записи на сайта на Webex са във формат на сурови данни.Съхранените записи включват отделно компоненти като данни за споделяне, видео данни, телефонни данни и други компоненти на данни.Изтеглената версия на записа е компактен файл с универсален стандартен формат.
Забележка:За запис, ориентиран към видео, размерът на изтегления MP4 файл за запис е същият като размера, показан на сайта на Webex.

Беше ли полезна тази статия?