Preuzeta veličina MP4 snimanja se razlikuje od veličine prikazane na Webex lokaciji

Veličina MP4 snimanja

Preuzeta veličina MP4 snimka razlikuje se od veličine prikazane na Webex lokaciji.

Veličina snimka prikazanog u okviru "Moji snimci" se ne podudara nakon preuzimanja MP4 snimka.

Postoji neusklađenost veličine za preuzete MP4 snimke u odnosu na veličinu prikazanu u okviru "Moje Webex datoteke".

Rešenje:

Veličina preuzetog MP4 snimanja razlikuje se od veličine prikazane na Webex lokaciji jer su stvarni uskladišteni snimci na Webex lokaciji u formatu neobrađenih podataka. Uskladišteni snimci uključuju komponente kao što su deljeni podaci, video podaci, telefonski podaci i druge komponente podataka posebno. Preuzeta verzija snimka je kompaktna datoteka univerzalnog standardnog formata.
Napomena: Za video centrično snimanje, preuzeta veličina DATOTEKE za snimanje MP4 je ista kao i veličina prikazana na Webex lokaciji.

Da li je ovaj članak bio koristan?