Pobrany rozmiar nagrania MP4 różni się od rozmiaru pokazanego na stronie Webex

Rozmiar nagrania MP4

Pobrany rozmiar nagrania MP4 różni się od rozmiaru pokazanego na stronie Webex.

Rozmiar nagrania pokazanego w obszarze Moje nagrania nie jest zgodny po pobraniu nagrania MP4.

Istnieje rozbieżność rozmiaru pobranych nagrań MP4 w porównaniu z rozmiarem pokazanym w sekcji Moje pliki Webex.

Rozwiązanie:

Rozmiar pobranego nagrania MP4 różni się od rozmiaru pokazanego na stronie Webex, ponieważ rzeczywiste nagrania przechowywane na stronie Webex są w ich surowym formacie danych. Przechowywane nagrania zawierają komponenty, takie jak dane udostępniania, dane wideo, dane telefonii i inne składniki danych oddzielnie. Pobrana wersja nagrania to kompaktowy pojedynczy uniwersalny plik formatu standardowego.
Uwaga: W przypadku nagrywania wideo rozmiar pobranego pliku nagrania MP4 jest taki sam jak rozmiar pokazany na stronie Webex.

Czy ten artykuł był pomocny?