Preuzeta MP4 veličina snimanja razlikuje se od veličine prikazane na web-lokaciji Webex

MP4 veličina snimanja

Veličina preuzete MP4 snimke razlikuje se od veličine prikazane na web-lokaciji Webex.

Veličina snimke prikazana pod My Recordings se ne podudara nakon preuzimanja MP4 snimke.

Postoji odstupanje u veličini za preuzete MP4 snimke u odnosu na veličinu prikazanu pod My Webex datoteke.Rješenje: Veličina preuzete MP4 snimke razlikuje se od veličine prikazane na web-lokaciji Webex jer su stvarno pohranjene snimke na web-lokaciji Webex u formatu RAW podataka.Pohranjene snimke uključuju komponente kao što su dijeljeni podaci, video podaci, telefonski podaci i druge komponente podataka zasebno.Preuzeta verzija snimke je kompaktna jedna univerzalna datoteka standardnog formata.
Napomena:Za videocentrično snimanje, veličina preuzete MP4 datoteke za snimanje jednaka je veličini prikazanoj na web-lokaciji Webex.

Je li taj članak bio koristan?