Storleken på den hämtade MP4-inspelningen skiljer sig från den storlek som visas på Webex-webbplatsen

Storlek på MP4-inspelning

Storleken på den hämtade MP4-inspelningen skiljer sig från den storlek som visas på Webex-webbplatsen.

Storleken på inspelningen som visas under Mina inspelningar stämmer inte efter hämtning av MP4-inspelningen.

Det finns en storleksavvikelse mellan hämtade MP4-inspelningar och den storlek som visas för filer i Mitt Webex.

Lösning:

Den hämtade MP4-inspelningens storlek skiljer sig från den storlek som visas på Webex-webbplatsen eftersom de lagrade inspelningarna på Webex-webbplatsen är i rådataformat.Lagrade inspelningar inkluderar komponenter som delade data, videodata, telefonidata och andra datakomponenter separat.Den nedladdade versionen av en inspelning är en enkel kompakt fil i universellt standardformat.
Obs!För videocentrerad inspelning är den hämtade MP4-inspelningsfilen samma som storleken som visas på Webex-webbplatsen.

Var den här artikeln användbar?