Отстраняване на неизправности при мрежовите връзки в Cisco Webex Share

Отстраняване на неизправности при мрежовите връзки в Cisco Webex Share

Ако Webex Share е на Ethernet:

  • Уверете се, че потребителското устройство е в същата мрежа

Ако Webex Share няма мрежа:
  • Уверете се, че потребителското устройство е свързано към AP
  • Опреснете/презаредете страницата, ако е необходимо повторно свързване

Ако Webex Share стои зад прокси:
  • Проверете конфигурациите на прокси сървъра

За тест на мрежата на Cisco Webex вижте: https://mediatest.webex.com/#/main
 

Беше ли полезна тази статия?