Отстраняване на неизправности при мрежови връзки в Cisco Webex Share

Отстраняване на неизправности при мрежови връзки в Cisco Webex Share

Ако Webex Share е в Ethernet:

  • Уверете се, че потребителското устройство е в една и съща мрежа

Ако Webex Share няма мрежа:
  • Уверете се, че потребителското устройство е свързано към AP
  • Обновяване / презареждане на страницата, ако се изисква повторно свързване

Ако Webex Share стои зад прокси сървър:
  • Проверка на конфигурациите на прокси сървъра

За Cisco Webex мрежов тест вижте: https://mediatest.webex.com/#/main
 

Беше ли полезна тази статия?