Felsöka nätverksanslutningar i Cisco Webex Share

Felsöka nätverksanslutningar i Cisco Webex Share

Om Webex Share är på Ethernet:

  • Kontrollera att användarenheten är i samma nätverk

Om Webex Share inte har något nätverk:
  • Kontrollera att användarenheten är ansluten till AP
  • Uppdatera/läs in sidan igen om återanslutning krävs

Om Webex Share finns bakom en proxy:
  • Verifiera proxykonfigurationer

Mer Cisco Webex nätverkstest finns i: https://mediatest.webex.com/#/main
 

Var den här artikeln användbar?