Felsöka nätverks anslutningar i Cisco Webex Share

Felsöka nätverks anslutningar i Cisco Webex Share

Om Webex Share är på Ethernet:

  • Se till att användarens enhet finns i samma nätverk

om Webex Share inte har något nätverk:
  • Kontrol lera att användar enheten är ansluten till en åtkomst punkt
  • Uppdatera/Läs in sidan igen om det krävs

om Webex Share ligger bakom en Proxy:
  • Verifiera proxyinställningar

mer Cisco Webex nätverks Test finns i:   https://mediatest.webex.com/#/main
 

Var den här artikeln användbar?