Rešavanje problema sa mrežnim vezama u Cisco Webex Share

Rešavanje problema sa mrežnim vezama u Cisco Webex Share

Ako Webex Share nalazi na Ethernetu:

  • Uverite se da je korisnički uređaj na istoj mreži

Ako Webex Share nema mrežu:
  • Uverite se da je korisnički uređaj povezan sa AP-om
  • Osveži/ponovo učitaj stranicu ako je potrebno ponovno povezivanje

Ako Webex Share iza proxy servera:
  • Verifikuj proxy konfiguracije

Za Cisco Webex mreže pogledajte: https://mediatest.webex.com/#/main
 

Da li je ovaj članak bio koristan?