Rešavanje problema sa mrežnim vezama u Cisco Webex Share-u

Rešavanje problema sa mrežnim vezama u Cisco Webex Share-u

Ako je Webex Share na Ethernetu:

  • Uverite se da je Korisnički uređaj na istoj mreži

Ako Webex Share nema mrežu:
  • Uverite se da je korisnički uređaj povezan sa AP
  • Osveži/ponovo učitaj stranicu ako je potrebno ponovo povezivanje

Ako Webex Share stoji iza proksija:
  • Verifikuj konfiguracije proksija

Za Cisco Webex Network Test pogledajte: https://mediatest.webex.com/#/main
 
Da li je ovaj članak bio koristan?