פתרון בעיות בחיבורי רשת ב-Cisco Webex Share

פתרון בעיות בחיבורי רשת ב-Cisco Webex Share

אם Webex Share מופעלת ב-Ethernet:

  • ודא שהתקן המשתמש נמצא באותה רשת

אם לWebex Share אין רשת:
  • ודא שהתקן המשתמש מחובר לנקודת הגישה
  • רענון/טעינה מחדש של הדף אם יש צורך להתחבר מחדש

אם Webex Share מאחורי פרוקסי:
  • אימות תצורות פרוקסי

לCisco Webex מבחן רשת, ראה: https://mediatest.webex.com/#/main 
 

האם המאמר הועיל לך?