Какво представлява CDN?

Какво представлява CDN?

CDN има ли поддръжка на GSB?

Какви са ползите от CDN?

Какви са ограниченията на CDN?

Какво е Акамай?


Решение:

CDN означава Мрежа за доставка на съдържание. Тази функция осигурява достъп до край сървъри близо до вашето местоположение за по-бързо изтегляне на статично съдържание. CDN позволява по-бързо изтегляне на събрание клиент двоичен на участника или хост компютър.

Ползи от CDN

  • По-кратко мрежово латентност.
  • По-бърза скорост на изтегляне.
  • Напълно прозрачен за потребителя.
  • Няма промяна на функционалността в процеса на съединяване.
  • Кеш за статичен обект.
  • GSB включва и поддръжка за CDN.

Ограничения на CDN

  • Мрежите, използващи IP филтриране, за да позволяват конкретно достъп само до IP адресите на Webex, не трябва да са разрешени CDN.
  • IP адресите на Akamai са неизвестни и могат да се променят без предизвестие.

 

    Беше ли полезна тази статия?