Čo je to sieť na doručovanie obsahu (CDN)?

CDN efektívne doručujú statické súbory a obsah do aplikácie a zariadení Webex.

Content Delivery Network (CDN) je systém distribuovaných serverov, ktoré doručujú webový obsah používateľom na základe ich geografickej polohy. CDN sú účinné pri urýchľovaní doručovania obsahu vďaka pripojeniu používateľa k serveru, ktorý je najbližšie k jeho fyzickej polohe.

S Webex umožňuje CDN rýchlejšie sťahovanie binárnych súborov aplikácie potrebných na spustenie a pripojenie k schôdzi.

Výhody

  • Kratšia cesta znamená nižšiu latenciu a vyššiu rýchlosť sťahovania
  • Pre užívateľa transparentné
  • Žiadna zmena funkčnosti aplikácie
  • Ukladá objekty do vyrovnávacej pamäte pre rýchlejšie následné vyhľadávanie
  • Global Site Backup (GSB) podporuje CDN

Obmedzenia
  • Siete používajúce filtrovanie IP na povolenie adries IP Webex nesmú mať povolené CDN. Keďže adresy IP Akamai sú neznáme a môžu sa zmeniť bez upozornenia, odporúča sa pridať adresy URL CDN do zoznamu povolených domén brány firewall. Adresy URL nájdete v Sprievodca sieťovými požiadavkami.

    Bol tento článok užitočný?