Šta je CDN?

Šta je CDN?

Da li CDN ima GSB podršku?

Koje su prednosti CDN-a?

Koja su ograničenja CDN-a?

Šta je Akamai?


Rešenje:

CDN označava mrežu za isporuku sadržaja. Ova funkcija obezbeđuje pristup ivicama servera u blizini vaše lokacije radi bržeg preuzimanja statičnog sadržaja. CDN omogućava brže preuzimanje binarnog klijenta sastanka na učesnika ili domaćina.

Prednosti CDN-a

  • Kraće kašnjenje mreže.
  • Brža brzina preuzimanja.
  • Potpuno transparentno za korisnika.
  • Nema promene funkcionalnosti u procesu sastanka.
  • Keš za statički objekat.
  • GSB takođe uključuje podršku za CDN.

Ograničenja CDN-a

  • Mreže koje koriste IP filtriranje da bi posebno dozvolile pristup samo Webex IP adresama ne smeju imati omogućen CDN.
  • Akamai IP adrese nisu poznate i mogu se promeniti bez prethodne najave.

 

    Da li je ovaj članak bio koristan?