Šta je mreža za isporuku sadržaja (CDN)?

CDN-ovi efikasno isporučuju statične datoteke i sadržaj na Aplikacija Webex i uređajima.

Mreža za isporuku sadržaja (CDN) je sistem distribuiranih servera koji korisnicima isporučuje veb-sadržaj na osnovu njihove geografske lokacije. CDN-ovi na snagu ubrzava isporuku sadržaja zbog povezivanja korisnika sa serverom koji je bliži fizička lokacija.

Zahvaljujući aplikaciji Webex, CDN omogućava brže preuzimanje binarija aplikacije potrebne za pokretanje sastanka i pridruživanje sastanku.

Prednosti

  • Krača putanja znači manje kašnjenja i brze brzine preuzimanja
  • Prozirno za korisnika
  • Nema promene funkcionalnosti aplikacije
  • Keši objekte za brža naredna preuzimanja
  • Globalna rezerva lokacije (GSB) podržava CDN

Ograničenja
  • Mreže koje koriste IP filtriranja da bi dozvolile Webex IP adrese ne smeju imati omogućen CDN. Pošto su Akamai IP adrese nepoznate i mogu da se promene bez obaveštenja, preporučuje se da dodate CDN URL adrese na listu dozvoljenih domena zaštitnog zida. URL adrese možete pronaći u vodiču za mrežne zahteve.

    Da li je ovaj članak bio koristan?