Vad är CDN?

Vad är CDN?

Har CDN stöd för GSB?

Vilka är fördelarna med CDN?

Vilka begränsningar finns för CDN?

Vad är Akamai?


Lösning:

CDN står för Content Delivery Network. Den här funktionen ger åtkomst till Edge-servrar nära din plats för snabbare statisk innehållshämtning. CDN möjliggör snabbare hämtning av mötesklienten binär till deltagaren eller värddatorn.

Fördelar med CDN

  • Kortare nätverkslatens.
  • Snabbare hämtningshastighet.
  • Helt transparent för användaren.
  • Inga funktioner har ändrats i processen för att delta i möte.
  • Cache för statiskt objekt.
  • GSB inkluderar också stöd för CDN.

Begränsningar i CDN

  • Nätverk som använder IP-filtrering för att specifikt tillåta åtkomst endast till Webex IP-adresser får inte ha CDN aktiverat.
  • Akamai IP-adresser är okända och kan ändras utan föregående meddelande.

 

    Var den här artikeln användbar?