Грешка: „Вашият сайт за услуги Webex не може да бъде достъпен. Моля, проверете URL адреса и мрежовата връзка, когато редактирате среща само с аудио.

Грешка: „Вашият сайт за услуги Webex не може да бъде достъпен. Моля, проверете URL адреса и мрежовата връзка, когато редактирате среща само с аудио.

Получавам грешка при редактиране на аудио среща в Outlook.


Причина:
Това се случва поради промени, направени в услугата за лични конференции.

Решение:
Не е възможно да редактирате аудиосрещи, планирани преди промяната към Лична конференция. Изтрийте и пренасрочете аудиоконференцията, за да коригирате проблема.

Беше ли полезна тази статия?