Błąd: "Nie można uzyskać dostępu do witryny webex Service. Sprawdź adres URL i połączenie sieciowe podczas edycji spotkania tylko audio.

Błąd: "Nie można uzyskać dostępu do witryny webex Service. Sprawdź adres URL i połączenie sieciowe podczas edycji spotkania tylko audio.

Otrzymuję błąd podczas edytowania spotkania audio w programie Outlook.


Przyczyna:
Dzieje się tak z powodu zmian wprowadzonych w usłudze Konferencje osobiste.

Rozwiązanie:
Nie można edytować spotkań audio zaplanowanych przed zmianą na Konferencje osobiste. Usuń i ponownie zamów konferencję audio, aby rozwiązać problem.

Czy ten artykuł był pomocny?