Błąd: „Nie można uzyskać dostępu do witryny usługi Webex. Sprawdź adres URL i połączenie sieciowe podczas edytowania spotkania tylko audio.

Błąd: „Nie można uzyskać dostępu do witryny usługi Webex. Sprawdź adres URL i połączenie sieciowe podczas edytowania spotkania tylko audio.

Podczas edytowania spotkania audio w programie Outlook pojawia się błąd.


Przyczyna:
Dzieje się tak z powodu zmian wprowadzonych w usłudze Konferencje osobiste.

Rozwiązanie:
Nie można edytować spotkań audio zaplanowanych przed zmianą na konferencje osobiste. Usuń i zmień termin konferencji audio, aby rozwiązać problem.

Czy ten artykuł był pomocny?