Fel: "din WebEx-webbplats kan inte nås. Kontrol lera URL och nätverks anslutning "när du redigerar ett möte med endast ljud.

Fel: "din WebEx-webbplats kan inte nås. Kontrol lera URL och nätverks anslutning "när du redigerar ett möte med endast ljud.

Jag får ett fel meddelande när jag redigerar ett ljud möte i Outlook.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Orsak:
detta inträffar på grund av ändringar som gjorts i den personliga konferens tjänsten.

Lösning:
det går inte att redigera ljud möten som har schemalagts innan ändringen av personliga konferenser. Ta bort och Schemalägg ljudkonferens för att åtgärda problemet.

Var den här artikeln användbar?