Greška: 'Nije moguće pristupiti vašoj Webex lokaciji usluge. Proverite URL adresu i mrežnu vezu prilikom uređivanja sastanka samo za zvuk.

Greška: 'Nije moguće pristupiti vašoj Webex lokaciji usluge. Proverite URL adresu i mrežnu vezu prilikom uređivanja sastanka samo za zvuk.

Dobijam grešku prilikom uređivanja audio sastanka u programu Outlook.


Uzrok:
Do ovoga dolazi zbog promena izvršenih u usluzi ličnih konferencija.

Rešenje:
Nije moguće uređivati audio sastanke planirane pre promene ličnih konferencija. Izbrišite i ponovo zakažu zvučnu konferenciju da biste ispravili problem.

Da li je ovaj članak bio koristan?