Грешка: „Ограничението за среща е превишено. Не можете да провеждате повече от 1 среща едновременно.'

Попаднах на съобщение за грешка„Превишено е ограничението на срещата“, когато се опитах да започна втора среща със същия акаунт. Тази статия ще даде представа защо може да срещнете това съобщение и ще предложи насоки за разрешаване на проблема.


РЕЗОЛЮЦИЯ

Имате нужда от допълнителни лицензи за хост, за да хоствате няколко сесии наведнъж.  Онлайн абонаментите не могат да хостват множество сесии от един потребителски акаунт. 
(Например: Ако искате да хоствате две сесии наведнъж, ще ви трябват два лиценза за хост, закупени за вашата организация с два различни хост акаунта.)

Изключенията от това правило са както следва:

  • Имате сайт тип на услугата Support Center и можете да провеждате 4-8 едновременни сесии за поддръжка.

Ако искате повече информация, можете да се свържете с двете си точки за контакт: Вашият администратор на сайта на Webex или Поддръжка на Cisco .

Беше ли полезна тази статия?