Грешка: "Превишаване на ограничението за събрание. Не може да има повече от 1 събрание в същото време."

Грешка: "Превишаване на ограничението за събрание. Не може да има повече от 1 събрание в същото време."

Получавам ограничение на събранието превишена грешка при стартиране на второ събрание от същия акаунт.


решение:

Можете да изпълните само едно събрание на хост акаунт в същото време.

Изключенията от това правило са следните:

  • Моделът на ценообразуване за сайта Ви не е акаунт с име на хост.
  • Имате сайт на Центъра за поддръжка и е позволено да провеждате 4-8 сесии едновременно поддръжка.

За допълнителна информация се обърнете към вашия администратор на уебекс сайт.

Беше ли полезна тази статия?