Грешка: „Ограничението за среща е превишено. Не можете да провеждате повече от 1 среща едновременно.'

Грешка: „Ограничението за среща е превишено. Не можете да провеждате повече от 1 среща едновременно.'

Получавам грешка за надвишаване на ограничението за среща, когато започвам втора среща от същия акаунт.


Решение:

Имате нужда от допълнителни лицензи за хост, за да хоствате няколко сесии наведнъж.
Онлайн абонаментите нямат възможност да хостват множество сесии от един потребителски акаунт. 
(Например: Ако искате да хоствате 2 сесии наведнъж, ще ви трябват 2 лиценза за хост, закупени за вашата организация с 2 различни хост акаунта.)

Изключенията от това правило са следните:

  • Имате сайт на център за поддръжка и имате право да провеждате 4-8 едновременни сесии за поддръжка.

За допълнителна информация можете да се свържете с двете си точки за контакт - Свържете се с вашия администратор на сайт Webex или Как да получа помощ с Webex?.

Беше ли полезна тази статия?