Feil: 'Møtegrensen er overskredet. Du kan ikke ha mer enn ett møte i gang samtidig.

Feil: 'Møtegrensen er overskredet. Du kan ikke ha mer enn ett møte i gang samtidig.

Jeg får en feilmelding om at møtegrensen er overskredet når jeg starter et nytt møte fra samme konto.


Løsning:

Du trenger flere vertslisenser for å være vert for flere økter om gangen. (Eksempel: Hvis du vil være vert for to økter om gangen, trenger du to vertslisenser tilordnet for kontoen din)

Unntaket fra denne regelen er som følger:

  • Du har et støttesenterområde og har lov til å utføre 4-8 samtidige støtteøkter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kontakt systemansvarlig for Webex-området.

Var denne artikkelen nyttig?