Feil: 'Møtegrensen er overskredet. Du kan ikke ha mer enn ett møte i gang samtidig.


Feil: 'Møtegrensen er overskredet. Du kan ikke ha mer enn ett møte i gang samtidig.

Jeg får en feilmelding om at møtegrensen er overskredet når jeg starter et nytt møte fra samme konto.


løsning:

Du kan bare kjøre ett møte per vertskonto samtidig.

Unntakene fra denne regelen er som følger:

  • Prismodellen for nettstedet ditt er ikke en navngitt vertskonto.
  • Du har et støttesenterområde og har lov til å utføre 4-8 samtidige støtteøkter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kontakt systemansvarlig for Webex-området.

Var denne artikkelen nyttig?