Błąd: "Przekroczono limit spotkań. Nie można mieć więcej niż 1 spotkanie działa w tym samym czasie."

Błąd: "Przekroczono limit spotkań. Nie można mieć więcej niż 1 spotkanie działa w tym samym czasie."

Otrzymuję błąd przekroczony podczas uruchamiania drugiego spotkania z tego samego konta.


rozwiązanie:

Jednocześnie można uruchomić tylko jedno spotkanie na konto hosta.

Wyjątki od tej reguły są następujące:

  • Model cenowy witryny nie jest nazwanym kontem hosta.
  • Masz witrynę Centrum pomocy technicznej i możesz prowadzić 4-8 jednoczesnych sesji pomocy technicznej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z administratorem witryny Webex.

Czy ten artykuł był pomocny?