Błąd: „Przekroczono limit spotkań. Nie możesz mieć więcej niż jednego spotkania w tym samym czasie”.

Błąd: „Przekroczono limit spotkań. Nie możesz mieć więcej niż jednego spotkania w tym samym czasie”.

Otrzymuję błąd przekroczenia limitu spotkań podczas rozpoczynania drugiego spotkania z tego samego konta.


Rozwiązanie:

Potrzebujesz dodatkowych licencji hosta, aby obsługiwać wiele sesji jednocześnie.
Subskrypcje online nie umożliwiają hostowania wielu sesji z jednego konta użytkownika. 
(Przykład: Jeśli chcesz organizować 2 sesje naraz, potrzebujesz 2 licencji hosta zakupionych dla Twojej organizacji z 2 różnymi kontami hosta).

Wyjątkiem od tej reguły są:

  • Masz witrynę Centrum Wsparcia i możesz prowadzić 4-8 jednoczesnych sesji wsparcia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz skontaktować się z dwoma punktami kontaktowymi — Skontaktuj się z administratorem witryny Webex lub Jak skontaktować się z menedżerem ds. sukcesu klienta (CSM)? .

Czy ten artykuł był pomocny?