Błąd: „Przekroczono limit spotkań. Nie możesz mieć więcej niż 1 spotkania w tym samym czasie.'

Błąd: „Przekroczono limit spotkań. Nie możesz mieć więcej niż 1 spotkania w tym samym czasie.'

Podczas rozpoczynania drugiego spotkania z tego samego konta pojawia się błąd przekroczenia limitu spotkania.


Rozwiązanie:

Potrzebujesz dodatkowych licencji hosta, aby obsługiwać wiele sesji jednocześnie.
Subskrypcje online nie dają możliwości hostowania wielu sesji z jednego konta użytkownika. 
(Przykład: Jeśli chcesz hostować 2 sesje jednocześnie, będziesz potrzebować 2 licencji hosta zakupionych dla Twojej organizacji z 2 różnymi kontami hosta.)

Wyjątkiem od tej reguły są:

  • Masz witrynę Centrum wsparcia i możesz prowadzić 4-8 jednoczesnych sesji wsparcia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz skontaktować się z dwoma punktami kontaktowymi - Skontaktuj się z administratorem witryny Webex lub Jak uzyskać pomoc dotyczącą Webex?.

Czy ten artykuł był pomocny?