Greška: Ograničenje sastanka je prekoračeno. Ne možete imati više od jednog sastanka u isto vreme.'

Naišla sam poruka o grešci", "Ograničenje sastanka je premašena", kada sam pokušavala da započnem drugi sastanak sa istim nalogom. Ovaj članak će vam pružiti uvid u to zašto možete naići na ovu poruku i ponuditi uputstva za rešavanje problema.


REZOLUCIJU

Potrebne su vam dodatne licence organizatora da biste istovremeno organizovali više sesija.  Pretplate na mreži ne mogu da organizuju više sesija iz jedne korisnički nalog. 
(Primer: Ako želite da organizujete dve sesije istovremeno, biće vam potrebne dve licence za domaćine koje ste kupili za svoju organizaciju sa dva različita naloga organizatora.)

Izuzeci od ovog pravila su sledeći:

  • Imate lokaciju Support Center vrsta servisa i možete da vodite 4–8 istovremenih sesija podrške.

Ako želite još informacija, možete da se obratite dvema kontakt tačkama: Administrator Webex lokacije ili Podrška za Cisco.

Da li je ovaj članak bio koristan?