Greška: 'Prekoračjeno je ograničenje sastanka. Ne možete imati više od 1 sastanka pokrenutih u isto vreme.'

Greška: 'Prekoračjeno je ograničenje sastanka. Ne možete imati više od 1 sastanka pokrenutih u isto vreme.'

Dobijam ograničenje sastanka koje je premašilo grešku prilikom pokretanja drugog sastanka sa istog naloga.


Rešenje:

Potrebne su vam dodatne licence domaćina da biste istovremeno bili domaćini više sesija. (Primer: Ako želite da budete domaćini 2 sesije u isto vreme, biće vam potrebne 2 licence domaćina dodeljene za vaš nalog)

Izuzetak od ovog pravila je sledeći:

  • Imate lokaciju Centra za podršku i dozvoljeno vam je da sprovodite 4-8 istovremenih sesija podrške.

Za dodatne informacije obratite se administratoru Webex lokacije.

Da li je ovaj članak bio koristan?