Не може да се копира и постави обикновен текст в споделена бяла дъска.

Не може да се копира и постави обикновен текст в споделена бяла дъска.

Не може да се постави обикновен текст в бяла дъска, работи RTF текст.

Не може да се копира текст от бележник в споделена бяла дъска.


Решение:
В Бяла дъска могат да се поставят само данни от клипборда във формати на EMF (Подобрена metaFile) или DIB (изображение). Обикновен текст не се поддържа.

Беше ли полезна тази статия?