Не може да се копира и поставя обикновен текст в споделено табло.

Не може да се копира и поставя обикновен текст в споделено табло.

Не може да се постави обикновен текст в таблото, RTF текстът работи.

Не може да се копира текст от бележника в споделено табло.


Решение:
Само данните от клипборда в EMF (Enhanced MetaFile) или DIB (изображение) формати могат да бъдат поставени в бяла дъска.Обикновен текст не се поддържа.

Беше ли полезна тази статия?