Kan inte kopiera och klistra in oformaterad Text i en delad Whiteboard.

Kan inte kopiera och klistra in oformaterad text i en delad whiteboardtavla.

Det går inte att klistra in oformaterad text i whiteboardtavla, RTF fungerar.

Det går inte att kopiera text från anteckningar till en delad whiteboardtavla.


Lösning:Endast urklippsdata i formaten EMF (Enhanced MetaFile) eller DIB (bild) kan klistras in på en whiteboardtavla.
Oformaterad text stöds inte.

Var den här artikeln användbar?