Nelze kopírovat a vkládat prostý text do sdílené tabule.

Ve sdílené tabuli nelze kopírovat a vkládat prostý text.

Nelze vložit prostý text do tabule, bohatý text funguje.

Nelze zkopírovat text z poznámkového bloku do sdílené tabule.


Řešení:
Do tabule lze vlepit pouze data schránky ve formátech EMF (Enhanced MetaFile) nebo DIB (image). Prostý text není podporován.

Byl tento článek užitečný?