אין אפשרות להעתיק ולהדביק טקסט רגיל בלוח ציור משותף.

אין אפשרות להעתיק ולהדביק טקסט רגיל בלוח ציור משותף.

לא ניתן להדביק טקסט רגיל בלוח ציור, טקסט עשיר פועל.

לא ניתן להעתיק טקסט מפנקס הרשימות ללוח ציור משותף.


פתרון:
ניתן להדביק רק נתוני לוח בתבניות EMF (MetaFile משופר) או DIB (תמונה) בלוח ציור.טקסט רגיל אינו נתמך.

האם המאמר הזה הועיל לך?