Nije moguće kopirati i nalepiti čisti tekst u deljenu belu tablu.

Nije moguće kopirati i nalepiti čisti tekst na deljenu belu tablu.

Nije moguće nalepiti čisti tekst u belu tablu, obogaćeni tekst funkcioniše.

Nije moguće kopirati tekst iz beležnice u deljenu belu tablu.


Rešenje:Samo
podaci ostave u EMF (Enhanced MetaFile) ili DIB (slika) formatima mogu se nalepiti u belu tablu.Čisti tekst nije podržan.

Da li je ovaj članak bio koristan?