Nije moguće kopirati i zalijepiti običan tekst na zajedničku zaslonsku ploču.

Nije moguće kopirati i zalijepiti običan tekst u zajedničku zaslonsku ploču.

Nije moguće zalijepiti običan tekst u zaslonsku ploču, obogaćeni tekst funkcionira.

Nije moguće kopirati tekst iz bloka za pisanje u zajedničku zaslonsku ploču.


Rješenje:
U zaslonsku ploču mogu se zalijepiti samo podaci iz međuspremnika u EMF (Enhanced MetaFile) ili DIB (image) formatima. Običan tekst nije podržan.

Je li taj članak bio koristan?