Каква е разликата между еднократна идентификация (SSO) и Active Directory?

Каква е разликата между еднократна идентификация (SSO) и активна директория?

Как еднократната идентификация е различна от активната директория?

Решение:

Еднократната идентификация (SSO) е свойство на контрола на достъпа, състояща се от множество свързани, но независими софтуерни системи. Със SSO потребител влиза веднъж и придобива достъп до всички системи, без да бъде подканен да влезе отново във всяка от тях.

Active Directory (AD) е справочна услуга, която предоставя централно местоположение за администриране и защита на мрежата. Протокол за достъп до лека директория (LDAP) се използва за заявка и извършване на промени в данните за справочната услуга.

Active Directory съхранява цялата информация и настройки за разполагане в централна база данни. Active Directory позволява на администраторите да присвояват правила, разполагане и актуализиране на софтуер. Мрежите на Active Directory могат да варират от малка инсталация с няколко компютъра, до потребители и принтери до десетки хиляди потребители, до много различни мрежови домейни и големи сървърни ферми, обхващащи много географски местоположения.

Беше ли полезна тази статия?