Aký je rozdiel medzi Single Sign-On (SSO) a Active Directory?

Aký je rozdiel medzi jednotným prihlásením (SSO) a aktívnym adresárom?

Ako sa jednotné prihlásenie líši od aktívneho adresára?


Riešenie:

Single sign-on (SSO) je vlastnosť riadenia prístupu pozostávajúca z viacerých súvisiacich, ale nezávislých softvérových systémov. S SSO sa používateľ prihlási raz a získa prístup do všetkých systémov bez toho, aby bol vyzvaný na opätovné prihlásenie do každého z nich.

Active Directory (AD) je adresárová služba, ktorá poskytuje centrálne miesto pre správu a zabezpečenie siete. Protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sa používa na dopytovanie a vykonávanie zmien v údajoch adresárovej služby.

Active Directory ukladá všetky informácie a nastavenia pre nasadenie v centrálnej databáze. Služba Active Directory umožňuje správcom priraďovať politiky, nasadzovať a aktualizovať softvér. Siete Active Directory sa môžu líšiť od malej inštalácie s niekoľkými počítačmi, cez používateľov a tlačiarne až po desiatky tisíc používateľov, až po mnoho rôznych sieťových domén a veľké serverové farmy pokrývajúce mnoho geografických oblastí.

Bol tento článok užitočný?