Vad är skillnaden mellan Single Sign-On (SSO) och active directory?

Vad är skillnaden mellan att enkel inloggning (SSO) (SSO) och active directory?

Hur skiljer sig enkel inloggning (SSO) från active directory?


Lösning:

Enkel inloggning (SSO) är en egenskap åtkomstkontroll som består av flera relaterade, men oberoende programvaror och system. Med SSO, en användare loggar in med en gång, och får tillgång till alla system utan att uppmanas för att logga in igen på var och en av dessa.

Active directory (AD) är en katalogtjänst som tillhandahåller en central plats för nätverkshantering och säkerhet. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) används för att ställa frågor och göra ändringar i data i katalogtjänsten.

Active directory lagrar all information och inställningar för en distribution i en central databas. Active directory gör det möjligt för administratörer att tilldela policyer, distribuera och uppdatera program. Active directory-nätverk kan variera från en liten installation med några datorer till användare och skrivare till tusentals användare för att många olika nätverksdomäner och stora server anläggningar som sträcker sig över flera geografiska platser.

Var den här artikeln användbar?