Vad är skillnaden mellan enkel inloggning (SSO) och Active Directory?

Vad är skillnaden mellan enkel inloggning (SSO) och Active Directory?

Hur skiljer sig enkel inloggning från Active Directory?


Lösning:

Enkel inloggning (SSO) är en egenskap hos åtkomstkontroll som består av flera relaterade men oberoende programvarusystem. Med SSO loggar användaren in en enda gång och får då åtkomst till alla system utan att behöva logga in i vart och ett av dem på nytt.

Active Directory (AD) är en katalogtjänst som utgör en central plats för nätverksadministration och säkerhet. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) används till att köra frågor mot och ändra i katalogtjänstens data.

Active Directory lagrar all information och alla inställningar för en distribution i en central databas. I Active Directory kan administratörer tilldela policyer samt distribuera och uppdatera programvara. Active Directory-nätverk kan vara allt från små installationer med några få datorer, användare och skrivare till tusentals användare, till många olika nätverksdomäner och stora servergrupper som sträcker sig över olika geografiska platser.

Var den här artikeln användbar?