Koja je razlika između jedinstvenog prijavljivanja (SSO) i aktivnog direktorijuma?

Koja je razlika između jedinstvenog prijavljivanja (SSO) i aktivnog direktorijuma?

Po tome kako se jedinstveno prijavljivanje razlikuje od aktivnog direktorijuma?


Rešenje:

Jedinstveno prijavljivanje (SSO) je svojstvo kontrole pristupa koje se sastoji od više povezanih, ali nezavisnih softverskih sistema. Sa SSO-om, korisnik se jednom prijavi i dobije pristup svim sistemima bez pitanja da se ponovo prijavi na svaki od njih.

Aktivni direktorijum (AD) je usluga kataloga koja obezbeđuje centralnu lokaciju za administraciju i bezbednost mreže. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) se koristi za izvršavanje upita i menjanje podataka usluge kataloga.

Aktivni direktorijum skladišti sve informacije i postavke za raspoređivanje u centralnoj bazi podataka. Aktivni direktorijum dozvoljava administratorima da dodeljuju smernice, primenjuju i ažuriraju softver. Mreže aktivnog direktorijuma mogu da se razlikuju od male instalacije sa nekoliko računara, do korisnika i štampača do desetina hiljada korisnika, do više različitih mrežnih domena i velikih farmi servera koje se prostiru na mnogim geografskim lokacijama.

Da li je ovaj članak bio koristan?