Koja je razlika između jedinstvene prijave (SSO) i Active Directory?

Koja je razlika između jedna prijava (SSO) i aktivnog direktorijuma?

Kako se jedna prijava razlikuje od active Directory?


Rešenje:

Jedinstveno prijavljivanje (SSO) je svojstvo kontrole pristupa koja se sastoji od više povezanih, ali nezavisnih softverskih sistema. Uz SSO korisnik se jednom prijavi i dobija pristup svim sistemima bez zatraženog prijavljivanja kod svakog od njih.

Active Directory (AD) je usluga kataloga koja obezbeđuje centralnu lokaciju za administraciju mreže i bezbednost. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) se koristi za upite i menjanje usluga kataloga podataka.

Active Directory čuva sve informacije i podešavanja za primenu u centralnoj bazi podataka. Active Directory administratorima da dodeljuju smernice, primenjuju i ažuriraju softver. Active Directory mreže mogu da variraju od male instalacije sa nekoliko računara, od korisnika i štampača do desetina hiljada korisnika, do mnogih različitih mrežnih domena i velikih farmi servera koje protežu mnoge geografske lokacije.

Da li je ovaj članak bio koristan?