Домакинът на събрание не може да конфигурира глобално повикване за своите събрания.

Как да активирам функцията за глобална телеконферентна връзка за повикване за хост акаунт?

Как да проверя дали функцията за глобално повикване е разрешена за хост?

Причина: Възможно е даден хост да не може да конфигурира глобално повикване за своите събрания, ако функцията за глобално повикване е забранена за неговия хост акаунт. 

Решение: За да потвърдите, че функцията за глобално повикване е активирана на сайта / хост акаунта на Webex:

  1. Влезте в страницата си за администриране на сайта на Webex. (Пример: https://SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. На началната страница на администрацията на сайта потвърдете, че има зелена отметка до Global call-in:
Изображение, добавено от потребител
  • Забележка: Ако желаната опция не е налична на вашия сайт, свържете се Поддръжка на Cisco .
  1. В лявата навигационна лента кликнете върху Управление на потребители > Редактиране на потребител.
  2. Въведете Вашите критерии за търсене в потребителското име: или имейл: поле, след което щракнете върху бутона Търсене .
  3. Щракнете върху името на акаунта, който трябва да бъде променен.
  4. Под Привилегии > привилегии за телефония поставете отметка в квадратчето Разреши достъп до телеконференция чрез глобални номера за повикване.
  5. Превъртете до края на страницата, след което щракнете върху Актуализация бутон.

Беше ли полезна тази статия?