Host spotkania nie może skonfigurować globalnego wywołania dla swoich spotkań

Gospodarz spotkania nie może skonfigurować globalnego wywołania dla swoich spotkań.

Jak włączyć funkcję globalnej telekonferencji telefonicznej dla konta hosta?

Jak sprawdzić, czy funkcja globalnego wywołania jest włączona dla hosta?

Przyczyna:Host może nie być w stanie skonfigurować globalnego wywołania dla swoich spotkań, jeśli funkcja globalnego nawiązywania połączenia jest wyłączona dla jego konta hosta. 

Rozwiązanie:Aby sprawdzić, czy funkcja globalnego wywołania jest włączona na koncie witryny/hosta Webex:

  1. Zaloguj się na stronie Administracja witryny Webex. (Przykład: https://SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Na stronie głównej Administracja witryny upewnij się, że obok opcji Wywołanie globalne znajduje się zielony znacznik wyboru:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika .
  2. Wprowadź kryteria wyszukiwania w polu Nazwa użytkownika:lub E-mail:, a następnie kliknij przycisk Szukaj .
  3. Kliknij nazwę konta, które chcesz zmodyfikować.
  4. W obszarze Uprawnienia > Uprawnienia telefoniczne zaznacz pole Zezwól na dostęp do telekonferencji za pośrednictwem globalnych numerów połączeń.
  5. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij przycisk Uaktualnij .

Czy ten artykuł był pomocny?