Gospodarz spotkania nie może skonfigurować globalnego wywołania dla swoich spotkań

Gospodarz spotkania nie może skonfigurować globalnego wywołania dla swoich spotkań.

Jak włączyć globalną funkcję telekonferencji telefonicznej dla konta hosta?

Jak sprawdzić, czy funkcja globalnego wywołania jest włączona dla hosta?

Przyczyna: Host może nie być w stanie skonfigurować globalnego wywołania dla swoich spotkań, jeśli funkcja globalnego wywołania jest wyłączona dla jego konta hosta. 

Rozwiązanie:

Aby sprawdzić, czy funkcja globalnego wywołania jest włączona w witrynie webex/koncie hosta:

  1. Zaloguj się na stronie Administracja witryną Webex. (Przykład: https://SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Na stronie głównej Administracji witryny upewnij się, że obok pozycji Wywołanie globalne znajduje się zielony znacznik wyboru:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika.
  2. Wprowadź kryteria wyszukiwania w polu Nazwa użytkownika: lub E-mail: , a następnie kliknij przycisk Szukaj.
  3. Kliknij nazwę konta, które należy zmodyfikować.
  4. W obszarze Uprawnienia > uprawnienia telefoniizaznacz pole Zezwalaj na dostęp do telekonferencji za pośrednictwem globalnych numerów połączeń.
  5. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij w przycisk Aktualizuj.

Czy ten artykuł był pomocny?