Участниците не могат да видят страничната лента на Слидо в срещите на Cisco Webex

Участниците не могат да видят страничната лента на Слидо в срещите на Cisco Webex

За да отворите Slido от плаващата лента с инструменти

Решение: Ако участниците не са в

състояние да видите страничната лента Slido в Cisco Webex срещи след това отворете Slido от опции панел.

За да отворите Слайдо:

  1. Кликнете върху Опции на панела от долу вдясно:
Изображение с добавена от потребителя
  1. Изберете Slido от наличните панели
Изображение с добавена от потребителя

В режима на споделяне на екрана:
  1. От плаващата лента с инструменти кликнете върху Още.
  2. Кликнете върху Приложения: