Deltakere kan ikke se Slido-sidefeltet i Cisco Webex Meetings

Deltakere kan ikke se Slido-sidefeltet i Cisco Webex Meetings

Slik åpner du Slido fra den flytende verktøylinjen

Løsning:

Hvis deltakerne ikke kan se Slido-sidefeltet i Cisco Webex Meetings, åpner du Slido fra Panelalternativer.

Slik åpner du Slido:

  1. Klikk på Panelalternativer nederst til høyre:
Bilde som er lagt til av brukeren
  1. Velg Slido fra de tilgjengelige panelene
Bilde som er lagt til av brukeren

I skjermdelingsmodus:
  1. Klikk på Mer på den flytende verktøylinjen.
  2. Klikk på Apper: