Mødedeltagere kan ikke se Glidebjælken på Cisco Webex Meetings

Mødedeltagere kan ikke se Glidebjælken på Cisco Webex Meetings

Sådan åbnes Glide fra den svævende værktøjslinje

Løsning: Hvis mødedeltagerne ikke kan se

Glidebjælken på sidepanelet Cisco Webex Meetings derefter åbne Glideo fra panelvalgmulighederne.

For at åbne Glideo:

  1. Klik på Panelvalgmuligheder nederst til højre:
Brugertilføjet billede
  1. Vælg Glide fra de tilgængelige paneler
Brugertilføjet billede

I tilstanden Skærm deling:
  1. Fra den svævende værktøjslinje skal du klikke på Mere.
  2. Klik på Apps: