Účastníci nemohou zobrazit postranní panel Slido ve schůzkách Cisco Webex

Účastníci nemohou zobrazit postranní panel Slido ve schůzkách Cisco Webex

Otevření Slido z plovoucího panelu nástrojů

Řešení:

Pokud účastníci nevidí postranní panel Slido ve schůzkách Cisco Webex, otevřete Slido z Možnosti panelu.

Otevření Slido:

  1. Klikněte na Volby panelu zprava dole:
Obrázek přidaný uživatelem
  1. Vyberte Slido z dostupných panelů
Obrázek přidaný uživatelem

V režimu sdílení obrazovky:
  1. Z plovoucího panelu nástrojů klikněte na Více.
  2. Klikněte na Aplikace: